Noterat Noteringar om det ena och andra

March 7, 2019

Pris

Filed under: Ekonomi — noterat @ 7:51 am

och det värde för produkter är ständigt en källa för funderingar. Om något är billigt är det då per automatik dåligt eller är det snarare prisvärt kan man fundera på. Svaret är lite beroende vilken typ av produkt eller tjänst för den delen man menar. För matvaror med sista förfallodatum någon dag tidigare känns billigt inte attraktivt. Men för en ny Volvo i förhållande till en Royce Rolls så kan man nog med fog säga att Volvon är billig. Samma sak med klockor så finns det ju modeller för någon miljon och de för några hundra lappar då är de sistnämnda billiga utan att för den delen vara av sämre kvalitet i förhållande till priset.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress