Noterat Noteringar om det ena och andra

August 4, 2014

Sport

Filed under: Natur — noterat @ 8:13 pm

Pilbågar och jakt med dessa borde vara det mest statsmannamässiga sättet att jaga på. Krävs totalt kontroll över dina rörelser i skogen.  Smygande, inte bryta en kvist för att närma sig djuret som skall nedläggas.  Smygandet och tystheten borde vara så krävande att få personer har det tålamodet. Men samtidigt ger det en återblick hur det vara förr i tiden för länge sedan, när en pilbåge var det vapen en jägare endast hade att tillgå när ett byte skulle nedläggas. Men icke det. Tillåtet att jaga med pilbåge är inte tillåtet i Sverige.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress