Noterat Noteringar om det ena och andra

January 4, 2009

Värde

Filed under: Beständighet — noterat @ 11:14 pm

Värde ett i allra högsta grad subjektivt begrepp för många, dock med lite olika innebörder.
Diamanter har ett stort värde för många, men värdet bedöms på skilda premisser.
Som investering, som smycke, som statussymbol.
För andra är en diamant endast en bit av någon sorts glas, fast genomskinlig.
Colosseum i Rom besitter för andra ett betydligt större värde. En plats för historia under en tid då vår värld formades i sina grund.
Båda ställen har en beständighet och ett värde men bedöms på olika sätt.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress