Noterat Noteringar om det ena och andra

December 11, 2008

Utbildning

Filed under: Utbildning — noterat @ 10:06 pm

Lågkonjunkturen slår att hårda mot världen samt Sverige. Det diskuteras hur framtiden ser ut för våra flaggskepp Volvo och SAAB. Utsikterna för framtiden ser inte alltför bra ut.
Att sätta arbetarna på någon form av utbildning med pengar från staten är ett konstruktivt förslag från LO.
Men en del saker behöver man tänka på före utbildningen startar, om den blir av, det är vilka grundförutsättningar de som skall tillgodogöra sig utbildningen har.
De som har en låg utbildningsnivå kan ha det av olika orsaker. En kan vara problem med inlärning, ordblindhet som det tidigare hette. Numera kan man träna bort det lilla handikappet med hjälp av en metod mot just dyslexi som det numera heter.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress