Noterat Noteringar om det ena och andra

October 30, 2008

Utsikt

Filed under: Övrigt — noterat @ 10:18 pm

Utsikt eller insikt. Utsikt är det enklare av de två begreppen. Utsikt från ett fönster är inte så svårt att förstå. En insikt kan vara lite värre att förstå. Insikt verkade de som arbetade på Carnegie totalt sakna. Ändå kunde de kvittera ut löner och bonusar i miljonklassen.
Antagligen led de alla av girighet eller om man skall vara snäll någon form av dyslexi.
Om de nu hade fönsterfilm för sina kontorsfönster var den på båda sidorna. Ingen insyn, ingen utsikt, därmed saknades insikten.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress