Noterat Noteringar om det ena och andra

September 10, 2008

Läsa

Filed under: Övrigt — noterat @ 3:58 pm

Läsa en för många människor vanlig och naturlig sysselsättning som inte vållar några problem för de flesta. Åtminstone när det handlar om språk man behärskar.
En del har dock problem med att även läsa det språket. En av anledningarna kan vara att personen lider av ordblindhet. Nu är det ett tillstånd som faktiskt går att överbrygga, detta då det finns just kurser med dyslexi.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress