Noterat Noteringar om det ena och andra

September 4, 2008

Statistik

Filed under: Teknik — noterat @ 5:41 pm

Redan Mark Twain sa en gång det finns lögn och sedan finns det förbannad lögn och statistik.
Vill man ha statistik för sin hemsida är Google Analytics ett trevligt program, ett litet enklare men även det gratis är Statcounter.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress