Noterat Noteringar om det ena och andra

July 23, 2008

Att kunna gå tillbaka

Filed under: Uncategorized — noterat @ 2:25 pm

Att kunna vända på klockan så man kan backa tiden och göra det då som man skulle ha gjort istället för att nu ångra att man då inte gjorde det som skulle ha gjorts vore en fördel.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress