Noterat Noteringar om det ena och andra

May 4, 2008

Mat eller bränsle

Filed under: Övrigt — noterat @ 11:03 am

Etanolen som tidigare sågs som ett helt undergörande som ersättning för bensin börjar nu hamna i dålig dager. Främst för att den tränger undan matproduktionen i de länder som har störst behov av att producera mat för sin egen konsumtion. Frågan är bara vilket bränsle skall vi egentligen driva våra bilar med.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress