Noterat Noteringar om det ena och andra

March 24, 2008

Nå upp

Filed under: Övrigt — noterat @ 1:59 pm

Nå upp kan ske på fler sätt. En trädfällare vill gärna nå upp till trädets topp där hans arbete så att säga börjar. Lite paradoxalt hans arbete börjar på toppen och sedan arbetar han sig systematiskt ned till en stubbe.
Andra arbetar sig uppåt istället, fast på ett mer teoretiskt plan. Med olika former av Internetmarknadsföring försöker man lyfta upp en hemsida så högt upp i resultatlistan efter en sökning i en sökmotor som möjligt. Nu innefattar inte begreppet Internetmarknadsföring bara det som sker på själva nätet utan i ett vidare begrepp är det nog bättre att använda ordet marknadsföring.
| Få resultat |

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress