Noterat Noteringar om det ena och andra

August 19, 2008

Ord

Filed under: Teknik — noterat @ 10:14 pm

Hotel eller hotell, webb eller web, webmaster eller webbmaster, webhosting eller webbhosting, webhotell eller webbhotell.
Ja språket kan växla och Google samt en del andra verka godta båda varianterna i vissa fall.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress